Monterades i vw i Sverige från 1 januari 1952 och såldes som tillbehör för extra dammiga vägar.

Annonser