Fram till september 1952 ser batterilocket ut så är.

Locket hålls fast med två klämmor på sidorna av locket med hjälp av fjädrar, ner i bottenplattan på bilen.

Det verkar finnas några olika modeller, jag har tre lock varav ett har liten skillnad mot de andra två.

Batterilocken mellan oktober 1952 fram till augusti 1955 ser ut så här.

Bilder kommer snart.

Annonser