Modellen med fyra nitar på ovansidan är fram till 1952-06-04 ch-nr 1-1-0359115.
Bus fram till 1952-06-03 ch-nr 20-027589 är lika.

Efter det kom modellen med de små plåtbitarna som håller masoniten på plats som är till sen splitar, Zwitter och tidiga ovaler.

 

Batterilocket hålls fast med två klämmor på sidorna av locket med hjälp av fjädrar, ner i bottenplattan på bilen.

När Zwittern kom 1952-10-01 ch-nr 1-0 397023 då kom ny fastsättning till batteriet.

Ett stålband som var bultat.