Corps Consulaire en Suède 

https://www.consularcorps.org/

Corps Consulaire en Suède CC bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige. CC är en riksorganisation med uppgift att verka för honorärkonsulernas intressen, utveckling och kontakter i Sverige.

CC representerar konsulerna gentemot i första hand Utrikesdepartementet men vid behov även gentemot andra svenska myndigheter och i internationella konsulära sammanhang. CC erbjuder vidare sina tjänster vid rekrytering och val av nya konsuler samt utbildning av konsuler.

Flertalet honorärkonsuler är medlemmar i de till CC anslutna kårerna och äger därmed rätt att bära ett   s k CC-märke på bl a bilen.