Dessa delarna ska ha samma färg.

Ratten.
Rattstångsröret
Tutcentrumet.
Bygelfästet till rattstångsröret.
Blinkerspakshöljet.
Handbromsspak.
Växelspaken.
Stolsunderredena fram.
Balken under baksätet.

L 75  light beige