VW motor serienummer 1-0572548

25 hk motorn fanns till 1953-12-21 ch,nr 1-0575 415 motornummer 1-0695 282 då kom 30 hk motorn.

Annonser