Finns med i VW handboken 1953.

En annan modell.

Annonser