Detta säkerhetstanklocket satt inte på bilarna vid leverans, utan det skickades ut till VW ägare som en säkerhetsåtgärd efter man upptäckt faran med det gamla modellen av tanklock.
Läs tidningsartikeln längre ner.

Den nya modellen av lock sitter skruvat i bensintanken.
Här är en beskrivning på hur man demonterar locket.

Lossa de 2 skruvarna.

Ett spätt passar perfekt i hålet och en stor rörtång för att vrida loss insatsen, då lossnar det lätt.

Detta är biten som är vrids på plats.

Detta är delarna + nya tanklocket som följde med i satsen från VW.

Tidningsartikel om faran med gamla modellen på tanklock.