Pris 400 Euro inkl pod, den fungerar men jag lämnar ingen garanti på funktionen.